Podaj analizę rózne postawy bohaterów literackich z różnych epok" Zinterpretuj podany fragment dramatu oraz odwołaj się do całości utworu. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość i tomu powieści. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira. Temat: Próbna Matura 2009-Operon/Gazeta Wyborcza-26-28 listopad 2008. Różnych grup społecznych czy tam postaw bohaterów (na przykład w Lalce: ziemiaństwo i burżuazja. Przedstaw na wybranych utworach wpływ domu oraz doświadczeń życiowych na. 3) William Shakespeare-Makbet 4) Molier-Świętoszek.